Akredytacje 2017

Wniosek do wypełnienia:

Akredytacje_2017

Zasady przyznawania akredytacji dziennikarskich stałych i jednorazowych w sezonie 2017.
1. W sezonie 2017 Speedway Stal Rzeszów wprowadza 2 rodzaje akredytacji:
– stała bezpłatna na cały sezon
– jednorazowa (1 mecz żużlowy)
2. Redakcje gazet otrzymują po 2 akredytacje bezpłatne dla dziennikarza i fotoreportera.
3. Redakcje portali internetowych mogą otrzymać max. 2 akredytacje ( jedna dla dziennikarza druga dla fotoreportera) dotyczy to portali stricte zajmujących się tematyką sportową w domyśle żużlową
3. Redakcje serwisów internetowych i gazet nie zajmujących się stricte speedwayem proszone są o nadesłanie opublikowanych artykułów lub linków do artykułów związanych z tematyka sportową żużlową ( przynajmniej trzech )
4. Stacje radiowe lub Telewizje klubowe będące patronami medialnymi klubu Stal Rzeszów otrzymują akredytacje wynikające z podpisanych umów.
6. Stacje telewizyjne ubiegające się o akredytacje bezpłatne muszą przedstawić pisemne porozumienie z właścicielem praw telewizyjnych.
7. Akredytacje jednorazowe w pierwszej kolejności przysługują redakcjom przyjezdnym. Należy wysłać je najpóźniej 78 godzin przed planowanymi zawodami. Klub rozpatrzy wniosek i poinformuje dziennikarza na 24 godziny przed zawodami. Jeden dziennikarz może ubiegać się o jednorazową akredytacje ne jeden mecz w rundzie zasadniczej i na jeden w fazie play-off.
8. Biuro Prasowe będzie czynne 2 godziny przed rozpoczęciem zawodów żużlowych ale nie dłużej jak 30 minut przed rozpoczęciem 1 biegu. Mieścić się będzie w pawilonie sędziowskim na parterze.
9. Pół godziny przez rozpoczęciem zawodów dla Fotoreporterów odbędzie się odprawa w okolicach parku maszyn. Osobą kontaktową jest Pan Mariusz Sądy telefon kontaktowy (509-85-96-18)
10. Zaraz po meczu (ok.15 minut) odbywa się Konferencja prasowa.
11. Klub zastrzega sobie ze może bez podania przyczyny nie udzielić lub cofnąć akredytacje.
Wypełnione poprawnie wnioski proszę wysyłać wraz z dołączonym zdjęciem na adres: media@stal.rzeszow.pl do 21.03.2017 roku.
Osobą koordynującą prace biura jest Pan Marcin Sondej telefon kontaktowy (605-13-66-67).